Úvod  » dřevěné brikety  » výroba dřevěných briket


Výroba dřevěných briket

Jak vyrábíme dřevěné brikety?

Brikety jsou vyráběny čistě z ekologických pilin, vznikajících při pořezu dřevní kulatiny, na šnekovém lisu, při vysokých teplotách, čímž dochází k dalšímu odparu vody z brikety, až po konečnou hodnotu 1,15 %.

Tato hodnota obsahu vody tj. 1,15% je nejnižší v porovnání se všemi ostatními typy briket, vyráběných na hydraulických a mechanických lisech. U těchto se obsah vody v briketě pohybuje v rozmezí 10 - 14%. Obsah vody v briketě kromě ceny, ovlivňuje také její zhutněnost (voda je nestlačitelná), která má vliv na pomalost odhořívání brikety a tím na menší komínové ztráty. Briketa firmy Jihobrik (výroba na šnekovém lisu) má měrnou hustotu 1,26 kg/dm3. Brikety vyráběné na ostatních typech lisů mají měrnou hustotu kolem 1 kg/dm3. Výhřevnost briket se pohybuje kolem 19 MJ/kg. V porovnání s měkkým dřevem jsou podstatně výhřevnější, toto má výhřevnost kolem 14 MJ/kg.

Brikety vyráběné z pilin na šnekovém lisu firmou Jihobrik, lze výhřevností přirovnat ke kůrovým briketám, vyráběných na mechanických lisech, avšak s výrazným rozdílem obsahu popela, kde pilinové brikety firmy Jihobrik obsahují pouze 0,8 % popela, kdežto u kůrových briket je tato hodnota několikanásobně vyšší.

Výroba dřevěných briket

Výhody dřevěných briket

Test dřevěných briket.

 

Správné topení dřevěnými briketami

Topeniště roztopíme dřevěnými štípánky, nebo přípravkem PePo, popřípadě rozdrtíme část brikety. Na roztopené ohniště položíme pilinové brikety. Pro jejich vysokou výhřevnost si každé topidlo nejprve vyzkoušíme přiložením menšího počtu briket. Například do kotle na dřevoplyn o jmenovitém výkonu kolem 30 kw, stačí přiložit 6 ks briket a do kamen stačí přiložit 2 - 3 ks. briket. Protože brikety topí přímým plamenem a žhnutím, omezíme po rozhoření na minimum přívod vzduchu, abychom zabránili rychlému uvolnění tepelné energie z briket a nadměrným komínovým ztrátám. Topivo po dobu hoření neroštujeme.

 

Skladování dřevěných briket

V suchém prostředí, v bezpečné vzdálenosti od lehce zápalných látek a zdroje zapálení. Při skladování ve vlhkém prostředí nebo při přímém kontaktu z vodou, dochází k nabobtnání briket a jejich postupnému rozpadu na piliny.

 

Náklady na vytápění průměrného rodinného domu

Náklady na jednotlivé druhy paliv se mohou lišit o tisíce, ale až desetitisíce korun. Srovnání celkových nákladů na vytápění je obtížné, protože v jednotlivých regionech se ceny hodně liší, záleží také na zateplení domu, povětrnostních podmínkách, účinnosti topeniště, způsobu větrání, atd.

Bližší informace na http://www.tzb-info.cz


Porovnání nákladů na vytápění podle druhu paliva
naleznete na http://www.tzb-info.cz

 



JIHOBRIK v.o.s.
Jankov, Holašovice 38
373 84 Dubné

E-mail: jihobrik@tiscali.cz
url: www.jihobrik.cz
Václav Jílek - brikety, zemní práce
Tel: +420 602 243 132
Roman Jílek - zemní práce
Tel: +420 776 271 491
Miloslava Jílková - Holašovické Stonehenge
Tel: +420 605 137 718



Copyright © 2010 - 2019 JIHOBRIK V.O.S., All Rights Reserved